PROGRAM 2021

16 Mei

Kategese hervat om 10:00

29 Mei

Basaar vanaf 09:00

Bybelaankope 2020 Vertaling

Hardeband R129

Leer R329

Navrae: Kontak Ds. Willem

Plant van Essenhoutboom (6 Sept 2020) - Geskenk deur Afriforum

Baie dankie, Afriforum!

Eredienste Covid-Reëls

 • Erediens om 09:00
 • Kom bietjie vroeër om register in te vul en koors na te gaan.
 • Gebruik asb die ingang aan die saal se kant.
 • Dra van maskers is verpligtend.
 • Handhaaf afstande asb.
  Sit 1.5 – 2 meter uitmekaar.
 • Enige vrae, kontak ds Willem.

Kerssangdiens met Kevin Leo

Ons Kerssangdiens op 29 Nov 2020 was ‘n onvergeetlike aand! Baie dankie aan almal wat hierdie aand moonlik gemaak het. 

Kersete vir Bejaardes

Baie dankie aan almal wat hierdié spesiale funksie van 7 Nov 2020 so ‘n groot sukses gemaak het!

Bietjie Humor

BLAPSE UIT KERKBLAADJIES

 • Die blomme in die kerk sal geskenk word aan diegene wat siek is na die erediens.
 • Volgende week word die kerkraadsvergadering Woensdag om sewe-uur gehou, en die predikant van Sondag is in die konsistorie opgeplak.
 • Basaarafkondiging:  Almal welkom! Kom gerus as jy niks aan het nie en kom deel in die pret.