As gevolg van COVID-19 sal ons eredienste, tot verdere kennisgewing, aanlyn beskikbaar wees op YouTube. 

Gaan besoek gerus ons Facebook en YouTube kanale om meer Preke, Bybelstudiegeleenthede en Oggendoordenkings te kyk/luister.