Ons is tans besig met die Boek Openbaring. 

Ons Bybelstudie is Woensdae om 09:00.

A.g.v. COVID 19 kan ons Bybelstudiegroep nie huidiglik bymekaar kom nie. 

Die Bybelstudie boodskappe kan ook elektronies verkry word op ons gemeente se  Facebook en YouTube kanale.