Les 5

Ons "goeie" Vader

Kyk die Video

Voltooi asb

    1. Kan jy sien dat God deur die goeie en die slegte dinge altyd by jou is en dat Hy jou lewe daardeur vorm? Vertel meer...


    2. Wat is die mooiste herinnering wat jy van jou Pa het?