Les 4

Is jy Oukei?

Kyk die Video

Voltooi asb

Lees die volgende Skrifgedeeltes, verwyder die woorde “Hoe sien God my?” in elke blokkie en skryf hoe jy voel God JOU sien daarin. 

  Genesis 1:26

  Psalm 8:4-7

  Psalm 139:13-15

  Johannes 3:16

  Romeine 8:17

  2 Korintiërs 5:17

  Romeine 12:2-3