Les 3

god se vingerafdrukke

Kyk die Video

voltooi asb

    Lees die volgende skrifgedeeltes (dit is ook in die Bybeldagboek) en besluit tot watter gevolgtrekking jy kom:

    Matteus 6:26

    Matteus 6:32-33

    Matteus 7:9-11

    Matteus 10:29